Residentie Spillemaeckers maakte deel uit van de voormalige terreinen van de scheepswerf die hier tot eind jaren 70, begin de jaren 80 actief was.
Het huis gelegen op de site was de woning van de familie Spillemaekers, beheerders en eigenaars van de gronden waarop de scheepswerf actief was.

In het zicht vanop de kade langs de Rupel past het volume zich in tussen het lagere volume van de loods en het hogere volume van de brouwerij.

De architectuur benadrukt de verschillende uitkragende balkons om maximaal te kunnen genieten van de zichten op de Rupel, en de natuur langs de oevers van de Rupel.
Vanwege de indeling van de appartementen op de hoeken hebben bijna alle leefruimtes ook ochtend- of avondzon.

Er is gekozen voor duurzame materialen, voor een lichte kleur van baksteen, met een variatie aan verschillende tinten als belangrijkste materiaal.
Door de sokkel te materialiseren in een lichtgrijs beton verwijzen we subtiel naar de sokkel van de brouwerij die tot op dezelfde hoogte komt.

01
02
03
04
05